Var ansluter jag mig till Fair Transport?

Nu öppnar webbplatsen fairtransport.se

Publicerad 2019-05-23 / 07:21 av Charlotta.Nilsson i Fair Transport

Nu öppnar webbplatsen fairtransport.se och åkeriföretagen kan börja registrera sina åtaganden inom Miljö, Ansvar och Trafiksäkerhet. Genom Fair Transport synliggör åkerinäringen sitt arbete med hållbara transporter och lägger grunden för en hållbar affär. Något som efterfrågas mer och mer i konsumentled.   

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag har de senaste åren drivit på för att hitta ett sätt att visa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Resultatet är Fair Transport. Köper du en Fair Transport köper du en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Men framförallt köper du en transport från ett företag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Som branschorganisation tror vi att Fair Transport kommer att förändra beteendet hos säljare och köpare av transporter. Drömmen är att alla människor ökar medvetandet om att det finns hållbara alternativ. Genom att välja en Fair Transport bidrar köparen till bra villkor både för miljö och människor.

Idag är ekologisk mjölk en självklarhet i varje affär. Precis som konsumenterna påverkat livsmedelsbranschen att erbjuda ekologiskt kommer Fair Transport att ge transportköpare möjlighet att addera värde för sina kunder. E-barometern, om försäljning av varor på internet, visar i sin senaste rapport att tre av fyra konsumenter är beredda att betala mer för leveransen om de visste att den är mer miljövänlig. Åtta av tio konsumenter skulle kunna tänka sig vänta längre av samma anledning.

När konsumenterna kan välja mellan en Fair Transport och en vanlig transport kan det gå fort. Det har vi sett många exempel på. Speciellt de stora företagen vill få in transporterna i sina hållbarhetsredovisningar.

Öppnandet av webbplatsen sker i samband med Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Skövde. 

 

Hur gör jag för att registrera mig för Fair Transport?

Du hittar all information om hur du registrerar dig för Fair Transport på fairtransport.se.

 

Kontakt