Åkeririks 3 och 4

Nu lanseras Åkeri Riks 3 och 4

Publicerad 2020-11-25 / 10:57 av Charlotta.Nilsson i Förmånsavtal

I samarbete med StjärnaFyrkant lanserar vi nu två nya radiokanaler för Åkerinäringen, Åkeri Riks 3 och 4. Då de välkända Åkeri Riks 1 och 2 är fullbelastade av hög radiotrafik på många orter fanns ett starkt behov av att utöka med ytterligare 2 kanaler.

De nya kanalerna heter Åkeri Riks 3 och 4, där kanal 3 i första hand är avsedd för yrkestrafik och transportdirigering och kanal 4 som samverkans kanal med andra branscher, till exempel bygg/Industri för att effektivisera vid på- och avlastning. Givetvis behåller ni era befintliga kanaler om ni även väljer att lägga upp de nya kanalerna. 


PRIS

  Medlem Ej Medlem
Licens/tillstånd Nya Riks 3 och 4 0 kr 325 kr (engångsavgift)
Omprogrammering befintlig radio (befintliga kanaler behålls och nya läggs till)  250 kr 450 kr


ANSÖK

De nya kanalerna ansöker du om här -> LÄNK 


Driftsättning och programmering av kanalerna skall ske hos StjärnaFyrkant eller av StjärnaFyrkant utpekat serviceställe.

komradio


FAKTA OM KANALERNA

Kanalerna ”55” och ”90” (även kallade Åkeri Riks 1 och 2) ägs av Sveriges Åkeriföretag och är framtagna för säker kommunikation & transportdirigering. Nu lanseras två nya kanaler för transportdirigering och samverkan. Kanalerna är avsedda för företag inom åkerinäringen i Sverige.

 

KONTAKT