NLA söker vd

Nordic Logistics Association (NLA) söker VD/topplobbyist till Bryssel

Publicerad 2019-10-08 / 07:51 av Charlotta.Nilsson i EU

Transportpolitik och godstransporter står högt på dagordningen i EU. NLA söker ny topplobbyist och VD för att tillvarata de nordiska åkeriföretagens intressen i Bryssel.

Vi söker en erfaren lobbyist, helst med solid kunskap om transportpolitiken i EU och i Norden, och som med bas i Bryssel kan behålla, bygga och utveckla NLA’s nätverk för att skapa inflytande och genomslagskraft i EU. Du företräder cirka 17.000 nordiska åkeriföretag genom ett tätt och förtroendefullt samarbete med systerorganisationer i en rad andra EU-länder.

Du skall ha dokumenterad Brysselerfarenhet samt stor erfarenhet inom såväl EU-systemets formella som informella arbetsgång. Du kan tänka strategiskt och långsiktigt i förhållande till både agendor och allianser, och kunna översiktligt förmedla komplexa frågor i ofta långsträckta förlopp till relevanta intressenter medlemmar, politiker, organisationer och medier.

Du skall självständigt kunna hantera en stor del av tiden på egen hand i Bryssel, men med daglig inblandning, understöd och samordning med de nordiska organisationernas ledning och medarbetare. Du är ofta värd för de nordiska organisationernas besök i Bryssel och Strasbourg och är en helt central aktör i det internationella samarbetet kring godstransporter med därtill hörande resor. Du kommer regelbundet både samordna och delta i möten i de nordiska länderna.

Vi förväntar oss att du utan problem kan göra dig förstådd på de skandinaviska språken samt behärskar ett eller flera europeiska huvudspråk.

Du kommer att rapportera til NLA:s styrelse, som består av VD:arna från DTL - Danske Vognmænd (DTL), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

NLA består av de 3 stora nordiska åkeriföretagarorganisationerna. Finska SKAL är även associerad medlem. NLA har kontor centralt i Bryssel, som nyligen flyttat till ett utvidgat gemensamhetskontor med systerorganisationerna från Frankrike och Tyskland.

Danska och icke-skandinaviska sökande ombedes sända sina ansökningar samt CV till:
DTL-VD Erik Østergaard på mail: eoe@dtl.eu

Svenska sökande ombedes sända sina ansökningar samt CV till:
SÅ-VD Rickard Gegö på mail: rickard.gego@akeri.se

Norske sökande ombedes sända sina ansökningar samt CV till:
NLF-VD Geir Mo på mail: gam@lastebil.no

Ansökningsfristen är måndag den 21 oktober kl. 12.
Samtal/intervjuer förväntas ske under veckorna 44/45.

Ladda ner eller skriv ut jobbannonsen.

Jag svarar på dina frågor om tjänsten.


dd