nominera till stora åkeripriset 2023

Nominera till Stora Åkeripriset 2023!

Publicerad 2023-01-26 / 07:39 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Nu kan du nominera ett åkeri till Stora Åkeripriset, som delas ut av Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning i samband med Sveriges Åkeriföretags årsmöte och kongress i Stockholm den 5 maj.

Priset går till ett åkeri som under året visat på särskilt gott företagande inom ramen för fyra kategorier:

  • Socialt ansvarstagande
  • Trafiksäkerhet
  • Miljö- och klimatmässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Det företag som tilldelas Stora Åkeripriset 2023 är ett företag som drivs på ett långsiktigt hållbart sätt och som kan tjäna som ett föredöme inom branschen. Det enda grundkriteriet för att kunna bli nominerat är att företaget är medlem i Sveriges Åkeriföretag. Priset utgörs av 25 000 kronor att ge till välgörande ändamål, och inte minst den stora äran.

Så här nominerar du
Skicka din nominering med motivering till mats.hellstrom@akeri.se snarast möjligt, men allra senast den 15 mars. Om möjligt, var gärna utförlig i din motivering genom att berätta på vilket sätt företaget varit framgångsrikt i förhållande till de fyra kriterierna. Juryn kommer därefter att göra egen research och välja ut tre finalister. Alla som på något sätt är verksamma inom eller har anknytning till åkerinäringen är behöriga att nominera: anställd, kund, kollega, konkurrent, anhörig etc.

Prisutdelningen
Stora Åkeripriset delas ut i samband med Sveriges Åkeriföretags årsmötesmiddag den 5 maj. Middagen hålls i Stockholms stadshus. Inbjudan till både årsmöte och middag skickas ut per post till samtliga medlemsföretag vid månadsskiftet januari/februari. Information finns även på akeri.se och i Svensk Åkeritidning.