Åkeripriset

Nominera till Stora Åkeripriset 2019

Publicerad 2019-02-18 / 10:19 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Nu har nominering öppnat för Stora Åkeripriset 2019. Som vinnare ser vi ett åkeriföretag som representerar ett lönsamt och framgångsrikt företagande med en affärsmässig utveckling. Prisutdelningen sker vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Skövde den 23 maj i år. Nomineringen är öppen till den 23 april. 

VARFÖR DELAR VI UT STORA ÅKERIPRISET
Det primära syftet med utmärkelsen är att lyfta fram föredömen och goda förebilder i åkeribranschen.

KRITERIER 

  • Bolaget ska ha en stabil ekonomi med god/tillfredsställande vinstmarginal och soliditet
  • Fordonspark och övrig för verksamheten betydelsefull utrustning ska vara i god ordning och åkeriet ska inte ha varit föremål för några allvarliga överträdelser för exempelvis kör- och vilotider eller överlaster
  • Åkeriföretaget ska följa lagar och förordningar kring löner, personal, trafiksäkerhet och arbetsmiljö
  • Innovationsförmåga och proaktivitet ska vara ledstjärna i verksamheten
  • Åkeriföretaget ska behandla medarbetare, kunder och leverantörer på ett respektfullt, humant och korrekt sätt, samt ha etablerat goda relationer med samhället som helhet
  • Det är ett plus om åkeriföretagaren är en naturlig samtalspart för politiker och myndighetsföreträdare på sina hemorter
  • Det är även ett plus om åkeriföretagaren har etablerat ett samarbete med yrkesförarutbildningar och andra för åkeribranschen relevanta skolor i sin hemregion
  • Åkeriföretaget ska även vara med i Fair Transport


ATT NOMINERA
Nomineringen är nu öppen och det är fritt för vem som helst att lämna förslag på goda föredömen inom svensk åkerinäring. Nominering sker genom att mejla nomineringar till Svensk Åkeritidnings chefredaktör Anders Karlsson på mejladress anders.karlsson@akeri.se

SISTA NOMINERINGSDAG
Sista dag för att nominera åkeriföretag till Stora Åkeripriset 2019 är den 23 april.

JURY
I juryn i Stora Åkeripriset ingår Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson, styrelseledamöterna Ingrid Skoog Bengtsson, Andreas Lindström och David Östman, samt Svensk Åkeritidnings chefredaktör Anders Karlsson.

VINNAREN
Prisutdelningen sker vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Skövde den 23 maj i år. Förutom den stora äran, primeras v​innaren av Stora Åkeripriset 2019 med en pristavla/diplom. Vinnaren får även förfoga över en prissumma på 25 000 kronor som får lämnas som bidrag till valfri erkänd hjälporganisation.

MARKNADSFÖRING
De tre slutgiltiga finalister presenteras i Svensk Åkeritidning nummer 6/2019 som kommer ut den 22 maj. Finalisterna presenteras även i Svensk Åkeritidnings och Sveriges Åkeriföretags digitala kanaler och i tidningens och organisationens Facebook-grupper. Vinnaren kommer självklart att lyftas fram i våra mediakanaler efter prisutdelningen.  

FÖRRA ÅRETS VINNARE
Förra året gick utmärkelsen Stora Åkeripriset 2018 till Arne Anderssons Åkeri i Linköping/Motala. Grattis igen!

Bilden ovan visar representanter från förra årets tre finalister vid prisutdelningen i samband med Sveriges Åkeriföretags Årsmöte 2018 i Visby. Finalisterna var Arne Anderssons Åkeri i Linköping/Motala, Ernsts Express i Avesta och Ume Assistance i Umeå. Vinnare blev Arne Anderssons Åkeri.

Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning har även tidigare delat ut Stora Åkeripriset under åren 2009 – 2013. Bakgrunden var att Sveriges Åkeriföretag 2009 beslutade att lägga mer fokus på att både höja åkerinäringens anseende och att stärka organisationens medlemsföretag. Under perioden 2014 – 2017 har utmärkelsen varit vilande, men 2018 beslutade styrelsen i Sveriges Åkeriföretag att införa denna utmärkelse i ny skepnad.