Kör- och vilotider företagsanpassad
Kör- och vilotider företagsanpassad

Vi erbjuder att företagsanpassa er utbildning i kör- och vilotider. Den kan ske fysiskt eller online via Microsoft Teams eller Zoom. Vi går tillsammans igenom regelverken på ett så enkelt och pedagogiskt sätt som möjligt. Kursinnehållet kan anpassas och täcka följande områden: 
- lagen om kör- och vilotider 
- vägarbetstidslagen
- handhavande av digital färdskrivare 

Tillgängliga orter
Kontakt
För att beställa, kontakta oss: utbildning@akeri.se 010-510 54 00
Läs mer
I en företagsanpassad utbildning i kör- och vilotider anpassar vi kursinnehållet efter ert önskemål och behov. Exempel på fördjupningsområden är: 

Vi ger förklaringar till varför vissa fel uppstår, där föraren faktiskt inte vet att han/hon har gjort något misstag/fel. 
Vi berättar hur vägarbetstidslagen går hand i hand med kör- och vilotider.
Vi går igenom handhavande av färdskrivare på de punkter där fel oftast uppstår.
Om det behövs hjälp med förklaringar kring era egna färdskrivaranalyser, då gör vi det.
Vi anpassar efter era egna viktiga önskemål så det passar ert företag.
Praktisk information
Kontakta oss för att diskutera det upplägg just ditt företag önskar.

Boka utbildning