Varför behövs Fair Transport? Kunderna bryr sig ändå bara om lägsta pris.

Genom att uppmärksamma skillnaderna på en bra och dålig transport vill vi få transportköparna att ta ett större ansvar. Många transportköpare inser att det finns en relation mellan priset och kvaliteten på transporten, och allt fler känner av kraven på hållbara transporter från sina egna kundled.

Visa alla