Får vi registrera uppgifter om våra chaufförers eller andra anställdas anhöriga?

Ja. Som huvudregel får arbetsgivaren registrera t.ex. kontaktuppgifter till nära anhöriga för den anställde. Det krävs som huvudregel inget samtycke, och kan svårligen inhämtas, utan arbetsgivarens intresse av att kunna kontakta den anställdes nära anhöriga vid exempelvis akuta situationer väger tyngre än den anställdes intressen.  

Observera att detta enbart gäller rena kontaktuppgifter. Sunt förnuft får tillämpas, det kan vara otillåtet att inhämta andra uppgifter än rena kontaktuppgifter

Visa alla