Vilka uppgifter får vi spara uppgifter på tidigare anställda?

Rena faktauppgifter får som regel sparas i syfte att kunna bekräfta att personen har arbetat där. Tänk t.ex. arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsbetyg. Det bör dock inte sparas uppgifter som inte rör rena faktauppgifter. Vad arbetsgivaren subjektivt tycker och tänker om den tidigare anställde är något som i regel inte bör sparas. 

Visa alla