Får vi behandla uppgifter om våra anställdas hälsa?

Ja. Arbetsgivaren får dock behandla uppgifter om hälsa under förutsättning att det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för det fall att arbetsgivaren måste utöva sina rättigheter. Arbetsgivaren har en rättslig skyldighet att beräkna sjuklön, ta ställning till arbetstagarens skäl för frånvaro m.m. Dessutom finns ett rehabiliteringsansvar. Hälsouppgifterna får dock inte behandlas av andra skäl och arbetsgivaren ska vara noggrann med vem den lämnar ut uppgifterna till.  

Visa alla