Får LBC/Speditör eller annan transportförmedlare behandla personuppgifter som avser delägaren (åkeriets) anställda?

Som huvudregel har enbart arbetsgivaren laglig grund att behandla personuppgifter om sina anställda enligt GDPR. Särskilt vad gäller t.ex. känsliga uppgifter eller personnummer. Arbetsgivaren i det här fallet är åkeriet och inte LBC/Speditör eller annan transportförmedlare.

Eftersom arbetsgivaransvar saknas hos transportförmedlaren, har inte heller denne någon rätt att behandla åkeriets anställdas personnummer. Sådan behandling kan främst förekomma om t.ex. LBC/Speditör utför behörighetskontroller eller analyserar färdskrivardata för åkeriets räkning.

Det är dock möjligt att transportförmedlaren behandlar uppgifter på uppdrag av arbetsgivaren dvs. utgör ett personuppgiftsbiträde. Då krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Svaret är alltså som huvudregel nej men vissa undantag kan förekomma. Dock särskilt känsligt vid personnummer eller kör- och vilotidsdata.

Visa alla