Har åkeriföretag lagliga grund för behandling av kör- och vilotidsdata?

Ja. Åkeriföretagen har – till skillnad mot andra branscher – en viss särställning vad gäller behandlingen av uppgifter om kör- och vilotider. Åkeriföretag är skyldiga enligt lag att behandla denna typ av uppgifter inbegripet eventuella förseelser mot kör- och vilotiderna. Det framgår av de EU-rättsliga förordningarna på området. Regeln om förbud att behandla uppgifter om lagöverträdelser är subsidiär och annan speciallagstiftning går före. I det här fallet kör- och vilotidslagstiftningen. 

Visa alla