Får Åkeriföretag utföra behörighetskontroller dvs. behandla uppgifter om körkort, yrkesförarkompetensbevis m.m.

Ja. Det här är dock problematiskt eftersom körkort och andra behörighetshandlingar kan innehålla s.k. känsliga uppgifter (ansiktsbild, fingeravtryck, etniskt ursprung). Det finns även t.ex. personnummer som i svensk rätt som huvudregel kräver samtycke. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar därför – så långt det är möjligt – att rena kopior över behörighetshandlingar där t.ex. personnummer och ansiktsbild endast behandlas om det är absolut nödvändigt och inga andra alternativ till behörighetskontroll finns att tillgå. Det finns i många fall alternativa metoder att kontrollera behörigheter som inte inbegriper att spara kopior över själva handlingen i sig. 

Visa alla