Får åkeriföretag montera en s.k. dashcam i förarhytten?

Svaret på denna fråga går inte att ge ett entydigt svar på. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Tillvägagångssätt, manövrering av kameran, vad kameran kan fånga på bild och inte. Under vissa omständigheter kan det vara tillåtet att montera en s.k. dashcam i förarhytten och dessutom förenligt med reglerna i GDPR/PUL. Kontakta Sveriges Åkeriföretag för närmare rådgivning i frågan. 

Visa alla