Får åkeriföretag nyttja s.k. alkoskåp med hänsyn till förbudet mot att behandla känsliga uppgifter?

 Ja, det är som i regel godtagbart enligt PUL/GDPR att montera ett alkoskåp som chaufförerna måste använda sig av för att få tillgång till exempelvis nycklarna. Varför frågan anknyter till GDPR är för att ett positivt utandningstest kan utgöra en uppgift om hälsa (alkoholmissbruk exempelvis). Övrig administrativ personal eller dylikt som inte kommer framföra fordon i tjänsten, kan dock inte utan vidare åläggas krav på utandningsprov. 

Visa alla