Vad gäller om vi utför uppdrag inom ramen för s.k. säkerhetsskyddad/säkerhetsklassad verksamhet?

Reglerna i PUL/GDPR sätts mångt och mycket ur spel när det kommer till områden som rör rikets säkerhet. Relativt vanligt förekommande är att åkeriföretag utför uppdrag åt uppdragsgivare som omfattar säkerhetsskyddad verksamhet. Dessa lyder i sådant fall under annan lagstiftning, Säkerhetsskyddslagen, som innehåller bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller framför så väl PUL som GDPR. 

Det innebär är att er uppdragsgivare kan komma att kräva uppgifter om era anställda som typiskt sätt är känsliga eller otillåtna enligt GDPR. Tänk dock på att det kan vara tillåtet enligt Säkerhetsskyddslagen. Kontakta Sveriges Åkeriföretag vid tveksamheter. 

Visa alla