Vad vill GDPR åstadkomma?

GDPR är en helt ny lagstiftning som reglerar behandling av personuppgifter. Förenklat innebär detta att lagstiftningen reglerar hur, på vilket sätt och på vilken grund företag och fysiska personer får behandla personuppgifter. Bryter man mot dessa hur eller på vilket sätt eller saknar grund för behandling så kan administrativa sanktionsavgifter påföras den personuppgiftsansvarige

Visa alla