Vad är syftet med GDPR?

 Företag och myndigheter behandlar otroliga mängder personuppgifter. Vissa företag bygger hela sin affärsidé på att behandla personuppgifter. Exempelvis genom att kartlägga människors inköpsvanor för att bättre kunna förutse vilka annonser och erbjudanden som ska riktas mot en specifik individ. Samtidigt har det fria flödet av information ökat explosionsartat med sociala medier och exempelvis smartphones. GDPR syftar till att säkerställa att våra – privatpersoners – uppgifter hanteras på ett schysst sätt. GDPR värnar helt enkelt om den personliga integriteten. 

Visa alla