Vad är en personuppgift?

 Lagen definierar personuppgifter som en uppgift som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med begreppet identifierbar menas att personen direkt eller indirekt kan identifieras via ett namn, personnummer eller genom en kombination av uppgifter. Med dagens teknik är det exempelvis enkelt att identifiera en person om vi vet dennes förnamn och kanske vem dennes arbetsgivare är. Eller vilken skola den gick på. Registreringsnummer på fordon och IP-adresser är exempel på sådant som kan utgöra personuppgifter, eftersom dessa enkelt kan knytas till en fysisk person. Namn, adressuppgifter och telefonnummer är mer självgivna personuppgifter. 

Visa alla