Vad är en behandling?

 Behandling är varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Kort sagt, när vi hanterar personuppgifter – oavsett på vilket sätt – så utgör det en behandling i lagens mening. Vissa exempel är solklara; överföring, lagring, mottagande. Medan andra inte är fullt lika vedertagna, t.ex. utgör en åtgärd som innebär att uppgifter förstörs eller raderas s.k. gallring också en behandling av personuppgifter. 

Visa alla