Vad betyder personuppgiftsansvarig?

 Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Förenklat kan sägas att den som bestämmer vilken personuppgift som ska behandlas för vilket syfte, är också personuppgiftsansvarig för uppgiften. Personuppgiftsansvar medför skyldigheter mot den registrerade och den registrerade har i sin tur rättigheter att göra gällande mot den personuppgiftsansvarige. 

Visa alla