Vad är ett personuppgiftsbiträde?

 Ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet är typiskt sett en leverantör av exempelvis en molnlagringstjänst. Det kan beskrivas som att den personuppgiftsansvarige har en rätt att behandla en viss typ av personuppgift; som denne anlitar någon att sköta. Exempelvis lagring. Förutsätter ett avtal mellan leverantör och personuppgiftsansvarig. 

Visa alla