Vad betyder registrerad/registrerade?

 Den fysiska personen som personuppgifterna avser. När någon behandlar Kalle, Lisa eller Pelles personuppgifter är dessa de registrerade. Lagstiftningen tar sikte på rättigheter för den registrerade och för personuppgiftsansvaret gäller skyldigheter gentemot den registrerade

Visa alla