Vad är särskilda kategorier av- eller känsliga uppgifter?

Dessa är uppgifter där huvudregeln är att det är förbjudet att behandla uppgifterna. Lagen benämner dessa särskilda kategorier av uppgifter eller tidigare känsliga uppgifter.

Som huvudregel är det förbjudet att behandla personuppgifter om:

  • Ras eller etniskt ursprung,
  • Politiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i Fackförening
  • Genetiska uppgifter
  • Biometriska uppgifter
  • Uppgifter om hälsa
  • Uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning. 
  • Uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser. 

Visa alla