Vad är en uppgift om hälsa?

 En uppgift om hälsa är samtliga personuppgifter som avser den registrerades fysiska eller psykiska hälsa, vilka ger information om dennes hälsostatus. Exempel: Lisa är sjukskriven för en skadad fot. Detta utgör typiskt sett en hälsuppgift enligt GDPRs mening. Uppgifter om hälsa är som huvudregel förbjudna att behandla. Det finns dock undantag. 

Visa alla