Jag trodde att samtycke var huvudregeln för behandling av personuppgifter?

 Detta har visat sig inte stämma. Möjligtvis gjordes den tolkningen eftersom samtycke är den första lagliga grunden (nummer ett) i listan av lagliga grunder. Samtycke är dock bara en av sex lagliga grunder. Varje laglig grund har sina egna fördelar respektive nackdelar. Samtycke måste exempelvis aktivt inhämtas medan det inte krävs för övriga grunder. Samtidigt kan samtycke vara en gångbar lösning när företaget har svårt att passa in behandlingen i en annan laglig grund.  

Visa alla