Kan vem som helst lämna ett samtycke till vem som helst enligt GDPR?

 Nej. Alldeles så enkelt är det inte. Samtycke till behandling kan inte lämnas av en registrerad som är i beroendeställning till den personuppgiftsansvarige. Det klassiska exemplet är arbetsgivare och arbetstagare. Arbetstagaren är i beroendeställning mot sin Arbetsgivare. Konsekvensen blir att arbetsgivare inte kan inhämta samtycke från sina anställda. Arbetsgivare måste finna en annan laglig grund för behandling i sådant fall. 

Visa alla