Vad gäller vi behandling av personnummer eller andra identifikationsnummer?

 Personnummer är överlämnat till medlemsstaten (Sverige) att själva bestämma över. Sverige har valt en väg innebärandes att den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som huvudregel bör vara samtycke. Personnummer får behandlas utan samtycke om det är klart motiverat för ändamålet, vikten av en säker identifiering eller andra särskilt beaktansvärda skäl. 

Visa alla