Hur länge får vi spara uppgifterna?

Lagring är en typ av behandling varför samtliga bestämmelser inom GDPR gäller för lagring av personuppgifter. GDPR föreskriver att uppgifter får lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet och ändamålet med behandlingen. Kort sagt: det beror på. Ett konkret tips är att lagstadgade frister alltid går att luta sig mot. T.ex. reklamationsfrister, preskriptionsfrister, bokföringslagen och kör- och vilotidsregelverket. Bokföringsunderlag får som huvudregel sparas i 7 år. 

Visa alla