När måste vi informera den registrerade om behandlingen?

Om ni har inhämtat uppgifterna direkt från den registrerade så måste ni informera den registrerade i samband med första inhämtandet (behandlingen) av personuppgifter. Hur ni informerar finns inga formkrav för. Men ni måste kunna bevisa att informationen har lämnats, varför skriftligt samtycke är att föredra. 

Om ni har inhämtat uppgifterna från någon annan än den registrerade själv, har ni mer spelutrymme. Senast en månad efter att ni har inhämtat uppgifterna eller första gången ni kontaktar den registrerade. 

Visa alla