Hur måste vi informera den registrerade om behandlingen?

Formkraven på informationen som ska lämnas är detaljerade och gäller olika beroende på hur ni har hämtat in uppgifterna. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar att informationen lämnas skriftligen genom hemsida, e-mailutskick eller via allmänna villkor eller genom kanske genom er egen e-postsignatur.

Kontakta Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning för frågor kring formkrav och hur informationen ska utformas.

Visa alla