Handläggningen av min ansökan om trafiktillstånd tar väldigt lång tid, får Transportstyrelsen verkligen göra så?

Det är oerhört svårt att bedöma och handläggningstid varierar från fall till fall. Kan myndigheten motivera varför handläggningen drar ut på tiden så finns egentligen ingen uttalad yttre gräns. Om exempelvis trafikansvarig har noteringar i belastningsregistret måste myndigheten undersöka om personen uppfyller kravet på gott anseende vilket kan motivera 3-6 månaders handläggningstid. Återigen är det därför viktigt att ansöka om trafiktillstånd direkt och inte dröja med ansökan.  

Visa alla