Myndigheten har dragit ut på handläggningstiden utan anledning och det har medfört kostnader för mig – kan jag göra någonting?

I sällsynta fall kan den onormalt långa handläggningstiden vara omotiverad vilket dels kan föranleda en JO-anmälan mot myndigheten och dessutom kan en civilrättslig skadeståndstalan föras mot myndigheten för den förlust Bolaget lidit pga. den långa handläggningstiden.   

Visa alla