Krävs inte trafiktillstånd för exempelvis Bolag som på entreprenad även åtagit sig att schakta bort grus m.m. ?

Denna fråga är klurig och svaret är att det beror på. Om entreprenören äger gruset genom avtal med beställaren krävs inget tillstånd. Transport av eget gods för egen räkning är undantaget kravet på tillstånd. 

Står fortfarande beställaren av uppdraget som ägare av det som fraktas bort finns dock fog för att trafiktillstånd krävs. Entreprenören transporterar då gods för någon annans räkning.  

Visa alla