Är jag skyldig att teckna försäkring på mina fordon

Ja. Trafikförsäkringen är obligatorisk och reglerad i lag. Tecknas inte trafikförsäkring utgår avgift för att fordonet är oförsäkrat. Avgiften tas ut av trafikförsäkringsföreningen, avgiftens syfte är att kompensera för skador på person och fordon orsakade av just oförsäkrade fordon.  

Avgiften beräknas per dag enligt årets gällande avgiftstabell innebärandes att det blir dyrare och dyrare ju längre fordonet är oförsäkrat.  

Visa alla