Jag har tecknat en transportöransvarsförsäkring den täcker väl godsets faktiska värde även för varuägaren?

Nej. En vanlig missuppfattning är att transportören tror sig ha fullförsäkrat godset upp till dess faktiska värde genom sin transportöransvarsförsäkring. Denna missuppfattning brukar även delas av varuägaren. Faktum är att de flesta transportansvarsförsäkringarna enbart ersätter utifrån gällande ansvarsbegränsningar dvs. antingen 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg. Risken är då att varuägaren inte får fullvärdig ersättning för skadat/förlorat/minskat gods. Skulle det dessutom vara så att transportören förfarit grovt vårdslöst vilket innebär att hela godsets värde ska ersättas så kan försäkringen innehålla begränsningar som medför att ingen ersättning alls utgår från försäkringen.

Visa alla