Min uppdragsgivare vill att jag åtar mig ett större ansvar för godset än vad försäkring och lagen medger, vad gäller?

Viss avtalsfrihet på området gäller. Om transportören genom avtal åtar sig ett större ersättningsansvar än 150 kr/kg eller 8.33 SDR/kg så gäller vad som avtalats framför lag. Observera att transportansvarsförsäkringen inte täcker sådana avtalade skadeståndsersättningar mellan transportör och uppdragsgivare. Det kan dock finnas möjligheter att teckna en separat försäkring med ert försäkringsbolag för själva avtalet. Kontakta Ert försäkringsbolag för att undersöka huruvida det är möjligt.  

Visa alla