Vad innebär en rättsskyddsförsäkring?

En rättsskyddsförsäkring brukar normalt vara ett delmoment i andra försäkringar, exempelvis företagsförsäkringen. Försäkringen täcker ombudskostnader i händelse av tvist. I regel kan försäkringen tas i anspråk i tvister som prövas eller kan prövas i tingsrätten. Förvaltningsärenden såsom kör- och vilotidsärenden, körkortsärenden eller överlastärenden täcks alltså inte.  

Visa alla