Vilka belopp täcker en rättsskyddsförsäkring?

Vilka belopp som täcks genom en rättsskyddsförsäkring skiljer sig mellan de olika försäkringarna och de olika bolagen. Generellt kan sägas att en rättsskyddsförsäkring täcker rättegångskostnader upp till ca 200 000 kronor och självrisken är 20 % av rättegångskostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag för att veta mer  

Visa alla