Vilken ansvarsbegränsning finns när transportören är i dröjsmål med godsets utlämnande?

Om det gäller en inrikes vägtransport och inget annat är avtalat är fraktförarens ansvar till följd av dröjsmål med godsets utlämnande begränsat till fraktens belopp.  

Visa alla