Vilken ansvarsbegränsning finns för transportören om godset går förlorat eller minskas?

Om det gäller en inrikes vägtransport och inget annat är avtalat är fraktförarens ansvar till följd av minskning eller förlust begränsat till 150 kronor per kilo av det förlorade eller felande godsets bruttovikt.  

Visa alla