Jag har köpt en vara som inte håller vad säljaren utlovat. Vad ska jag göra?

I varje specifik köprättslig tvist finns det många omständigheter som måste beaktas. Det är därför väldigt svårt att svara på frågan generellt. Som köpare ska man i vart fall reklamera omgående, för att säkerställa att en eventuell rätt inte går förlorad. Kontakta SÅ Juridik för rådgivning i ditt specifika ärende.  

Visa alla