Om det är fel på den vara jag har köpt – vad kan jag förvänta mig av säljaren?

Först måste noteras att det står fritt för parterna att avtala om vilka villkor som ska gälla för köpet, vilket innebär att köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter kan regleras i avtalet. Om inte något annat har avtalats gäller köplagen mellan näringsidkare. Det är dock väldigt vanligt att köplagen har avtalats bort. De påföljder som kan aktualiseras enligt köplagen är avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning, jämte skadestånd. Viktigt är att köparen undersöker varan vid leverans och snarast reklamerar eventuella fel till säljaren. Något allmänt svar om och vilken påföljd som är aktuell går inte att lämna. Har ni köpt en vara som visat sig vara behäftad av fel kontakta då snarast SÅ Juridik för råd och tips om vilka påföljder som kan vara aktuella i just ditt ärende.  

Visa alla