Jag har hamnat i en tvist och nu verkar det bli domstolssak av det hela – vad kostar det?

Tvist i domstol kan bli kostsamt. Förlorande part bär sina egna kostnader i domstolen men döms också att ersätta motpartens s.k. rättegångskostnader. I rättegångskostnader döljer sig stämningsansökningsavgift, motpartsombuds arvode m.m. För täckning av sådana kostnader se nedan om rättsskydd.  

Visa alla