Vad är skillnaden mellan kontrollavgift och felparkeringsavgift?

Kontrollavgift är det som en privat markägare kan ta ut om ett fordon parkerats inom ett område i strid mot förbud eller villkor. Felparkeringsavgift det som fordonsägare blir skyldig att betala om fordonet felparkerats på kommunal mark. Det är viktigt att skilja på dessa eftersom reglerna är olika vid bestridande av avgiften.  

Visa alla