Hur bestrider jag en felparkeringsavgift?

Till skillnad mot en kontrollavgift ska en felparkeringsavgift betalas även om den ska bestridas. Regelverket kring felparkeringsavgifter heter lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Upptäcker du en felparkeringsavgift men anser att skyltning och dyl. har varit undermåligt kom då ihåg att fotografera platsen. Detta är viktigt för att kunna bevisa för myndigheten eller domstol att det vid tid för felparkering var bristfälliga skyltar eller funnits andra brister som har lett till felparkering.  

Visa alla