Hur bestrider jag en kontrollavgift?

En kontrollavgift ska till skillnad mot en felparkeringsavgift inte betalas om den ska bestridas. Följ instruktionerna på kontrollavgiftslappen eller i det brev som har skickats till er för att bestrida. Kom ihåg att bestrida så snart som möjligt och om skyltar och dylikt har saknats ta foton på hur fordonet stod, på den bristfälliga skyltningen osv. Kontakta företaget som utfärdat kontrollavgiften och bestrid den. Skicka även e-post och brev med bestridandet och kopia på kontrollavgiften. Nu är det upp till företaget att stämma i tingsrätten om de vill gå vidare och anser att du har parkerat fel. Observera att detta inte gäller felparkeringsavgift. 

Visa alla