Jag har fått en kontrollavgift och betalat den. Jag anser att den var felaktigt utfärdad. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar?

Denna typ av kontrollavgift ska, till skillnad från en felparkeringsavgift, inte betalas om den ska bestridas. Betalning kan ses som medgivande av att fel begåtts. Det är i detta fall upp till fordonsägaren att driva målet i tingsrätten. Målet skulle då sannolikt handläggas som ett s.k. förenklat tvistemål i enlighet med RB 1 § 3 d. Part som förlorar målet kan bli skyldig att betala vissa rättegångskostnader, lägst 2 800 kr, vilket är tingsrättens ansökningsavgift. Möjlighet att få ersättning för nödvändiga ombudskostnader som överskrider 1 timme finns inte i förenklade tvistemål. 

Visa alla