Hur hög får en kontrollavgift vara?

Kontrollavgift får inte överstiga den avgift som fastställts inom kommunen.  

Visa alla