Jag har fått en kontrollavgift på min dragbil och släpvagn trots att de var sammankopplade. Ska det inte bara vara en kontrollavgift?

Det finns inget hinder att ta ut en kontrollavgift för två fordon så länge som de är fordon som är upptagna i vägtrafikregistret. Fordonen är två separata fordon, även om de var sammankopplade. Har ni fått två kontrollavgifter är inte detta direkt felaktigt. Om ni vill bestrida ändå, eller bestrida av annan anledning går detta förstås att göra. Se svar på frågan Hur bestrider jag en kontrollavgift/felparkeringsavgift?  

Visa alla